Handelsbetingelser

Generelt

Handelsbetingelser: Når samarbejdet er på plads og aftalen er lavet, vil du modtage en mail med en ordrebekræftelse på hvad aftalen lyder på af ydelse, timer og pris. Aftalen er bekræftet og godkendt når du som kunde har gennemført betalingen fra ordrebekræftelsen.

Du bliver tilknyttet en personlig kontaktperson / rådgiver således du forsikres at personen selv er en del af og har forståelse for, de arbejdsopgaver der skal løses for dig.

Hæftelse og ansvar

Heimdall Nordic kan ikke garantere hvor lang tid dine links vil være tilgængelige, og vi kan ikke garantere hvornår de bliver indekseret. Vi kan ikke garantere for hvor lang tid publicerede artikler eller pressemeddelelser vil være tilgængelige. Når vores links er leveret bedes du straks reklamerer hvis der skulle være fejl eller mangler på disse, sker dette ikke omgående vil de blive rettet i henhold til normal timeafregning. Vi garanterer kun at det aftale antal links er indsendt – Hvis de efterfølgende ikke godkendes, fjernes eller ændres vil det ikke kunne gøres gældende som en reklamation. Lande bestemte links udgives ikke kun på fx .dk / .de / .se men sidens indhold og sprog tages i betragtning, hvilket betyder et dansk link godt ville kunne blive udgivet på et .com hvis indholdet er landebestemt.

Når vi har leveret links til din virksomhed, ændre vi ikke på disse links, medmindre du som kunde efterfølgende ønsker at et link ændres. I så fald, vil vi fakturere timeforbruget for dette med en timepris på 600 kr. ex. moms. Inden vi starter med at ændre i links, vil vi estimere antal timeforbrug, således du som kunde kan godkende arbejdet før det igangsættes.

Vi kan hos Heimdall Nordic ikke garantere specifikke resultater med henblik på SEO-arbejde. Vi kan dog forsikre om at skabe de bedst mulige forudsætninger for positive resultater, og sørger for altid at have en gennemsigtig arbejdsproces imellem os og den enkelte kunde, således at du som kunde altid er bevidst om hvad der leveres.

Hvis du som kunde mener at der er en eller flere mangler ved den ydelse du har købt hos Heimdall Nordic, skal du gøre os opmærksom på dette igennem en skriftlig reklamation med det samme du bliver bekendt med manglen, da du ellers mister retten til at reklamere over den købte ydelse. Reklamation af en ydelse skal ske senest 8 dage efter købsdato for at kunne blive betragtet som rettidig reklamation. Der er ingen fortrydelsesret på de købte ydelser. Dette betyder at når ordren er gennemført, er den gældende.

Heimdall Nordic er uden ansvar for data der går tabt efter at Heimdall Nordic har leveret den aftale ydelse.

Tavshedspligt og beskyttelse af personlige oplysninger

Begge parter herunder gældende for både Heimdall Nordic og den enkelte kunde skal behandle al viden og data om hinanden fortroligt under samarbejdet. Ved indgåelse af samarbejde med Heimdall Nordic accepterer du som kunde potentielt at blive benyttet som en reference.

Den data og information der udarbejdes og anvendes imellem Heimdall Nordic og den enkelte kunde, er forbeholdt til den enkelte kunde, og må derfor ikke videregives til en 3. part, der kan anses som værende en konkurrerende forretning for Heimdall Nordic.

Alt produktmateriale / service der leveres af Heimdall Nordic må ikke videregives eller videresælges.

Tvister o.lign.

Skal afgøres af et hertil valgt hjemting af HeimdallNordic.